Tư vấn tài chính

Tháng 4, đóng cửa đại lý nhận lệnh chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa có công văn gửi các công ty chứng khoán

yêu cầu báo cáo về việc đóng cửa đại lý nhận lệnh.

Theo công văn, đến ngày 10/4/2010, các công ty

chứng khoán

phải đóng cửa các

đại lý

nhận lệnh và báo cáo

SSC

về việc đóng cửa đại lý nhận lệnh.

Thực hiện quy định tại điều 2 của Quyết định số 126/2008/QĐ-BTC, các công ty chứng

khoán đã lập đại lý

nhận lệnh

phải thực hiện đóng đại lý này trong vòng 1

năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực./.

Thùy Dương (Vietnam+)

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *