Viễn thông

Tài sản tối thiểu để thành lập ngân hàng: 100.000 tỷ đồng!

Đó

là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 40/2011/TT-NHNN

quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng

thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ

chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng

vừa được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký ban hành.

Đối với tổ chức là

ngân hàng thương mại phải có tổng tài sản tối thiểu 100.000 tỷ đồng….

tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép, tăng gấp đôi với quy định

trước đây là 50.000 tỷ đồng.

NHNN cho rằng, việc

sửa đổi này nhằm đảm bảo sang lọc được các tổ chức tham gia thành lập

ngân hàng thực sự có tiềm lực tài chính đáp ứng được các yêu cầu phát

triển mới của hệ thống ngân hàng.

Về tổ chức và hoạt

động, Thông tư bổ sung quy định về tên và trụ sở chính nhằm bảo đảm sự

phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan và tạo cơ sở rõ ràng cho

ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và văn phòng đại

diện thực hiện.

Bên cạnh đó, Thông tư

còn bổ sung quy định về đăng ký Điều lệ nhằm hướng dẫn thực hiện quy

định mới của Luật các Tổ chức tín dụng thay vì chuẩn y như quy định

trước đây…

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2012.

Theo Dantri.com.vn

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *