Vốn tín dụng chính sách xã hội giúp 1,4 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo dự và chủ trì hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN) Vốn tín dụng chính sách xã hội đã đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trên toàn quốc. Giai đoạn từ năm 2016 đến ngày 31/8/2019, có gần 8 triệu lượt hộ nghèo …

Tây Nguyên giải ngân 15.000 tỷ đồng vốn tín dụng

Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên , hiện nay, các Ngân hàng chính sách xã hội ở Tây Nguyên đã có tổng dư nợ trên 8.960 tỷ đồng, với trên 624.000 khách hàng. Như vậy, sau hơn chín năm hoạt động, các ngân hàng này đã giải ngân 15.000 tỷ đồng cho 1,1 triệu lượt …