Thinkware khai trương cửa hàng cao cấp đầu tiên tại Singapore

SINGAPORE – Media OutReach – Thinkware, công ty camera hành trình hàng đầu thế giới vừa công bố mở cửa hàng cao cấp hàng đầu tại Singapore – cung cấp trung tâm dịch vụ một cửa cho tất cả vấn đề liên quan đến camera hành trình. Việc khai trương cửa hàng diễn ra đúng …