Xe sang “luận kiếm”

Tạm thời chưa tính đến các thương hiệu siêu xe hay thể thao, đến lúc này, thị trường ôtô Việt Nam đang có sự hiện diện của 5 thương hiệu tiếng tăm gồm Audi, BMW, Lexus, Mercedes và Infiniti. Nếu thử hình dung giống như các kỳ Hoa Sơn luận kiếm xuyên suốt trong Xạ …