Bộ Tài chính từng bước triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo

“Trước mắt, ngành tài chính từng bước triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và trợ lý ảo trong một số hoạt động nghiệp vụ chủ chốt và hoạt động chỉ đạo điều hành của ngành, như trong hoạt động điều hành, xây dựng, hoạch định và đánh giá chính sách của Bộ …