Hỗ trợ giải quyết đất ở cho hộ nghèo tại vùng ĐBSCL

Ngày 20/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013-2015. Quyết định này …

Các hộ mới thoát nghèo sẽ tiếp tục được vay vốn chính sách từ 30/3

Kể từ ngày 30/3/2021, Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục được thực hiện giải ngân chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo, thay vì giải ngân đến hết ngày 31/12/2020 như quy định tại Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg. Đây là nội dung quan trọng tại Quyết định số 2/QĐ-TTg về …