[Video] Hoa Kỳ hợp tác tăng cường tài chính cho cơ sở hạ tầng Việt Nam

Ngày 6/11, Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngân Hoa Kỳ đã ký kết Khung hợp tác tăng cường tài chính cho cơ sở hạ tầng. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà và Trợ lý thường trực Bộ trưởng Bộ Ngân khố Hoa Kỳ Michell Silk ký kết khung hợp tác. Khung …

Hoa Kỳ hợp tác tăng cường tài chính cho cơ sở hạ tầng Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Xuân Hà (phải) và Trợ lý thường trực Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Michell Silk ký kết Khung hợp tác. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN) Ngày 6/11, Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngân khố Hợp chúng quốc Hoa Kỳ đã ký kết Khung hợp tác …