Viễn thông

Sắp giải ngân cấp tập 153.700 tỷ đồng

Trong đó, vốn xây dựng cơ bản

giải ngân

trên 146.000 tỷ đồng; vốn chương trình mục tiêu giải ngân trên 4.176 tỷ đồng; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân trên 20.000 tỷ đồng; nguồn vốn khác giải ngân trên 30.900 tỷ đồng.

Như vậy, số vốn còn lại phải giải ngân trong 2 tháng cuối năm còn rất lớn, khoảng 153.700 tỷ đồng, chưa kể các nguồn vốn có thể được giao bổ sung.

10 tháng qua, thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 63,3 tỷ đồng cho các khoản chi chưa đúng quy định.

Cựu CEO KAfe Group Đào Chi Anh: Quyết định gọi vốn phải bỏ nhiều quyền điều khiển công ty

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *