Viễn thông

Những lĩnh vực nào “ông lớn” nhà nước thống lĩnh thị phần “khủng”?

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và đầu tư, doanh nghiệp

nhà nước

(DNNN) hiện đang chi phối hoặc có ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành, lĩnh vực quan trọng.

Cụ thể, xét theo tiêu chí nguồn vốn, khu vực DNNN chiếm đến 79% trong lĩnh vực khai khoáng; 91% lĩnh vực sản xuất – phân phối điện; 65% trong cung cấp nước – xử lý rác thải; 43% lĩnh vực nông lâm nghiệp thủy sản; 80% trong lĩnh vực thông tin truyền thông; 57% tài chính ngân hàng, bảo hiểm so với tổng nguồn vốn của toàn bộ doanh nghiệp trong các ngành tương ứng.

Khu vực DNNN phân chia cheo tiêu chí nguồn vốn ở một số lĩnh vực. (Đ/v: %)

Xét theo tiêu chí doanh thu thuần thì khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm 86% trong lĩnh vực khai khoáng; 96,8% lĩnh vực sản xuất, phân phối điện; 72,94% cấp nước, xử lý rác thải; 82% lĩnh vực thông tin truyền thông; 52,7% lĩnh vực nông lâm nghiệp và thuỷ sản; 48% lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm so với tổng doanh thu thuần của toàn bộ doanh nghiệp trong các ngành trên.

Khu vực DNNN phân chia cheo tiêu chí doanh thu thuần ở một số lĩnh vực năm 2015. (Đ/v: %)

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và đầu tư dẫn số liệu thống kê chính thức cho biết năm 2015 có tới gần 93% người sử dụng mạng điện thoại di động là khách hàng của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam và Tập đoàn Viễn thông quân đội, Tổng công ty Mobifone.

Thị phần cung cấp dịch vụ điện thoại di động một số tập đoàn, tổng công ty ở mảng bưu chính viễn thông năm 2015 (Đ/v:%)

Thị phần cung cấp dịch vụ internet băng rộng năm 2015. Đ/v:%

Ở lĩnh vực điện, 80% tổng lượng điện là do Tập đoàn Điện lực (EVN) sản xuất. EVN cũng đang quản lý hầu như toàn bộ khâu truyền tải, vận hành hệ thống điện quốc gia, phân phối và kinh doanh bán điện.

Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam và các đơn vị thành viên chiếm hơn 30% thị phần xi măng. Tổng công ty Lương thực miền Bắc và Tổng công ty Lương thực miền Nam làm đầu mối xuất khẩu 70% lượng gạo.

Các ngân hàng thương mại quốc doanh như BIDV, Agribank, Vietcombank, Vietinbank…chiếm hơn 50% tổng dư nợ cho vay toàn ngành, lượng vốn huy động chiếm 46%, tổng tài sản 43%.

Thị phần vận tải hàng không của Vietnam Airlines năm 2015. Đ/v:%.

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết Tập đoàn Công nghiệp Than – khoáng sản Việt Nam đảm bảo nhu cầu chất đốt cho các doanh nghiệp và của các hạ tầng, Tập đoàn xăng dầu Petrolimex và các DNNN khác đảm nhận cung cấp đủ nhu cầu xăng dầu trong nước.

Trong khi đó, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam đã đảm bảo các cân đối lớn về phân bón cho sản xuất nông nghiệp, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Tuy nhiên, báo cáo không nêu rõ thị phần cụ thể những doanh nghiệp nói trên chiếm lĩnh với tỷ lệ bao nhiêu.

Cũng theo báo cáo này, so với toàn bộ khu vực doanh nghiệp, trong giai đoạn 5 năm (2011-2015) DNNN tạo việc làm cho 1,5 triệu lao động (12,67%), chiếm 39,75% tổng giá trị tài sản cố định và đầu tư dài hạn, 31,77% tổng nguồn vốn tạo ra, tạo ra 22,24% tổng doanh thu, 33,25% tổng lợi nhuận, đóng góp 39,38% tổng nộp ngân sach của toàn bộ khu vực doanh nghiệp.

Về đóng góp GDP, mặc dù chiếm số lượng thấp nhất, khu vực DNNN đã đóng góp lớn nhất vào GDP (28,8%) so với khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước (11,8%) và khu vực doanh nghiệp FDI (17,9%), báo cáo của Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết.

Tại hội nghị của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vừa diễn ra đầu tháng 1/2017, theo số liệu tổng hợp, doanh thu 33 tập đoàn, tổng công ty toàn khối năm 2016 ước đạt 1.429 nghìn tỷ đồng; bằng 92,8% năm 2015.

Lợi nhuận trước thuế toàn khối ước đạt 97 nghìn tỷ đồng, tăng 8,87% so với năm 2015. Số tiền nộp ngân sách nhà nước ước đạt trên 195 nghìn tỷ đồng, bằng 87% năm 2015.

Hà Nội: Sau nhiều năm khu đô thị Lideco vẫn hoang tàn

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *