Tư vấn tài chính

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ cho ACB và BacABank

Ảnh minh họa. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á (BacABank).

Theo đó, ACB tăng vốn điều lệ từ 16.627 tỷ đồng lên 21.615 đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu để trả

cổ tức

từ lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức năm 2019 theo phương án

tăng vốn điều lệ

đã được Đại hội đồng cổ đông

ACB

thông qua.

[Áp lực tăng vốn, nhiều ngân hàng chỉ chia cổ tức bằng cổ phiếu]

Đối với BacABank, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho ngân hàng này tăng vốn điều lệ từ 6.500 tỷ đồng lên 7.085 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông BacABank thông qua.

BacABank chỉ được thực hiện chia cổ tức theo quy định khi tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm các quy định về dự thu lãi, phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro.

Đối với việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết, cổ phiếu lẻ, BacABank có trách nhiệm thực hiện phù hợp với quy định pháp luật liên quan. Trường hợp việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết, cổ phiếu lẻ dẫn tới hình thành cổ đông lớn và/hoặc cổ đông lớn trở thành cổ đông thường,

BacABank

thực hiện báo cáo Ngân hàng Nhà nước xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn bản nêu rõ, ACB và BacABank có trách nhiệm thực hiện thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông, cổ đông và người có liên quan của những cổ đông này theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước sau khi tăng vốn./.

Thúy Hà (Vietnam+)

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *