Viễn thông

HDBank, DongA Bank, PNB tăng vốn điều lệ

Ngân hàng Nhà nước vừa có các văn bản số 9657, 9659, 9660/NHNN-TTGSNH chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Tp.HCM (HDBank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DongA Bank) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam (PNB).

Theo đó, HDBank được tăng vốn điều lệ giai đoạn 1 năm 2011 từ 3.000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/6/2011.

DongA Bank được tăng vốn điều lệ năm 2011 từ 4.500 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được đại hội đồng cổ đông lần thứ 19 thông qua ngày 12/3/2011 và nghị quyết hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII ngày 04/11/2011.

PNB được tăng vốn điều lệ năm 2011 từ hơn 3.212 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/4/2011.

HDBank, DongA Bank và PNB có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý, chế độ thông tin, báo cáo liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; có văn bản kèm tài liệu chứng minh hoàn tất việc tăng vốn điều lệ, đề nghị Ngân hàng Nhà nước sửa đổi giấy phép với mức điều lệ mới.

Ngoài ra, HDBank và DongA Bank cần yêu cầu các cổ đông khi tham gia mua hoặc thực hiện quyền mua cổ phần của ngân hàng phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Theo

Vneconomy

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *