Tư vấn tài chính

Đình chỉ hoạt động của công ty CK Golden Bridge

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa ra quyết định đình chỉ hoạt động giao dịch đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán

Golden Bridge

Việt Nam (GBVS) kể từ ngày 4/10/2012 đến ngày 17/10/2012.

Theo đó, hai Sở yêu cầu GBVS có trách nhiệm rà soát quy trình giao dịch chứng khoán, chấn chỉnh nội bộ, kiểm soát rủi ro và nghiêm túc tuân thủ các quy định liên quan đến giao dịch chứng khoán do

HoSE

HNX

ban hành đồng thời thực hiện công bố thông tin về quyết định đình chỉ hoạt động giao dịch của hai Sở trên website của công ty và niêm yết tại trụ sở chính, chi nhánh công ty.

Trước đó, ngày 10/9/2012, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) đã đình chỉ tạm thời hoạt động thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán đối với mã GBVS từ ngày 11/9/2012 đến ngày 20/9/2012.

Lý do, trong thời gian bị đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký ( từ ngày 7/9- 30/9/2012) Công ty vẫn tiếp tục mất khả năng thanh toán tiền dẫn đến phải thực hiện hủy thanh toán giao dịch, gây tổn thất cho khách hàng và gây nguy hại cho hệ thống thanh toán chứng khoán của VSD.

Bên cạnh đó, Công ty chứng khoán Tràng An cũng bị đình chỉ hoạt động từ 12/09/2012 đến ngày 12/10/2012./.

Linh Chi (Vietnam+)

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *