Viễn thông

Bộ Tài chính báo cáo, Bộ Công Thương phản hồi… DN còn phải chờ

Trước những phản ánh về việc xuất khẩu gạo, ngày 19/4 Bộ Công Thương ra thông cáo báo chí khẳng định: Phương án điều hành

xuất khẩu gạo

trình Thủ tướng Chính phủ đã được Bộ Công Thương 2 lần xin ý kiến các Bộ, ngành. Ý kiến tham gia của các Bộ, ngành đã được Bộ Công Thương tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ ngày 6/4.

“Các ý kiến mới, đưa ra sau khi Thủ tướng Chính phủ đã kết luận và có ý kiến chỉ đạo về vấn đề xuất khẩu gạo sẽ được Bộ Công Thương tổng hợp, phân tích và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/4”, Bộ Công Thương cho biết.

Chờ sau 25/4 mới có phương án điều hành xuất khẩu gạo.

Như vậy, việc xuất khẩu gạo có tiếp tục hay không, và tiếp tục như thế nào sẽ phải chờ sau 25/4.

“Tất cả các báo cáo của Bộ Công Thương về vấn đề xuất khẩu gạo trình Thủ tướng Chính phủ và các hướng dẫn sau đó của Bộ Công Thương đều được công bố kịp thời, công khai, minh bạch để báo chí, các cơ quan, tổ chức liên quan biết, thực hiện và đưa tin”, Bộ Công Thương cho biết.

Thời gian qua, giữa Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đã có những “lời qua tiếng lại” liên quan đến xuất khẩu gạo. Bộ Tài chính cho rằng các ý kiến góp ý của Bộ này đã không được Bộ Công Thương tiếp thu.

L.Bằng

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.