Tư vấn tài chính

2013: SSC đặt trọng tâm tái cấu trúc về hàng hóa

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (

SSC

), ông Vũ Bằng cho biết, trong

năm 2013

, SSC sẽ đẩy nhanh việc tái cấu trúc thị trường chứng khoán, phát triển các sản phẩm mới để hỗ trợ nhà đầu tư và thị trường, đặc biệt đề án về phát triển trái phiếu là nền tảng quan trọng để tái cấu trúc thị trường. Mặt khác, Ủy ban sẽ tiếp tục tìm các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong thời gian tới.

Thông tin trên được ông Bằng đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 của SSC được tổ chức ngày 20/12, tại Hà Nội.

Cụ thể, ông Bằng cho hay SSC sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án

tái cấu trúc thị trường chứng khoán; trong đó tập trung vào các nhiệm vụ

quan trọng, đó là tái cấu trúc về hàng hóa trên thị trường nhằm nâng

cao chất lượng, phát triển mở rộng các hàng hóa mới như các quỹ đầu tư,

các sản phẩm về trái phiếu phù hợp với nhu cầu phát triển của thị

trường;

Cơ cấu lại các tổ chức trung gian trên thị trường chứng khoán như các

công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ, thực hiện theo nguyên tắc

thị trường, đúng chế độ và các căn cứ pháp lý, đặc biệt cần nghiên cứu

việc tái cấu trúc các Sở Giao dịch tiến tới thành lập Sở Giao dịch chứng

khoán Việt Nam.

Cơ cấu lại các nhà đầu tư, tăng cường nhà đầu tư có tổ chức, cơ cấu lại

thị trường giao dịch, trong đó cơ cấu lại Sở Giao dịch chứng khoán theo hướng tiếp cận

thông lệ quốc tế.

“Bên cạnh đó, SSC cũng tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động của

các công ty

chứng khoán

, công ty quản lý quỹ về công tác quản trị rủi

ro; hoạt động công bố thông tin; việc áp dụng các chuẩn mực kế toán,

kiểm toán trong các báo cáo tài chính để xử lý nghiêm các vi phạm làm

ảnh hưởng không tốt đến thị trường chứng khoán. Thực hiện đồng bộ các

giải pháp để duy trì hoạt động

thị trường

chứng khoán ổn định.” ông Bằng

nói./.

Linh Chi (Vietnam+)

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *